Assoss Care

Assoss Care (voorheen Figac) is een vzw die reeds meer dan 20 jaar medische software ontwikkelt voor de sociale sector (historisch de wijkgezondheidscentra).
Meer info.

Wij hebben meer dan 125 Nederlandstalige en Franstalige centra als klant. Pricare is geïnstalleerd op meer dan 1.300 werkposten.

De Vereniging van wijkgezondheidscentra en de Fédération des maisons médicales zijn bevoorrechte partners van Figac. Vertegenwoordigers van deze verenigingen zetelen in de algemene vergadering en in de raad van bestuur van de vzw. Het zijn ook de verenigingen die zorgen voor de opleiding van de gebruikers (waarbij ze het gebruik van Pricare combineren met hun best practices). Daarnaast organiseren de verenigingen ook gebruikersgroepen.

Een bijzondere aandacht gaat eveneens naar het betrekken van de gebruikers op alle niveaus: algemene vergadering, raad van bestuur en regelmatige vergaderingen tussen vertegenwoordigers van de gebruikers en de informatici. Deze vertegenwoordigers van gebruikers zijn artsen, verpleegkundigen, kinesitherapeuten, bestuurders, enz. Zij gebruiken Pricare dagdagelijks in hun centrum. Zij bepalen de ontwikkelingsprioriteiten, en valideren en documenteren de gerealiseerde ontwikkelingen.

Vanuit onze missie willen we bijdragen tot een kwalitatieve gezondheidszorg voor iedereen door het aanbieden van innovatieve software die gericht is op preventie, interdisciplinaire samenwerking tussen zorgverstrekkers en met oog voor de patiënt.

Onze waarden die we hierbij willen respecteren zijn: non profit, sociaal, ethisch, duurzaam, menselijke schaal, samenwerking.

© Figac 2015 - all rights reserved - Powered by fotozaza