Administratie

Via de Admin module van Pricare kunnen de in- en uitschrijvingen van de patiënten vlot worden beheerd. Daarnaast kunnen er tal van contact- en socio-economische gegevens worden bijgehouden.

De invoer van de patiëntengegevens kan onder andere via de eID. Patiënten die niet in orde zijn met hun ziekenfonds kunnen makkelijk worden bijgehouden. 

De patiëntenlijst biedt talrijke filter- en sorteermogelijkheden. Met een druk op een knop kan vanuit vrijwel elke lijst een Exceldocument worden aangemaakt.

Het produceren van documenten is gemakkelijk en flexibel dankzij een systeem van modeldocumenten en fusievelden.

Ook het invoeren van de RIZIV prestatiecodes en het flexibel raadplegen ervan maken deel uit van deze module.

© Figac 2015 - all rights reserved - Powered by fotozaza